U-chan, U-chan desu!

Shirota Yu to make singing debut as ā€œUā€ (Tokyograph)

Avex has a new singer. Shirota Yuu? Maybe you’ve heard of him? Mostly known for his D-Boys/TeniMyu days, Shirota Yuu- Wait. U has decided to make his big debut~ Whoo~ I know some people out there will be excited. Good for them! šŸ˜€